Салбарын нэр Данснууд
УСУГ Худалдаа хөгжил 404001620
Төрийн банк 102100001060
Хаан банк 5003001028
Голомт банк 1102977359
Төрийн сан 900000952
Төрийн банк 341200087509